ErätoimintaErätoiminta on keskeinen Laskuvarjojääkärikillan toimiala. Erätoiminnan päämääränä on kehittää halukkaiden kiltalaisten erä- ja vaellustaitoja sellaisiksi, että he kykenevät osallistumaan vaativille vaelluksille niin arktisilla alueilla kuin vuoristoseuduillakin.

Erätoiminnan tavoitteeksi oli aikanaan kehittyä järjestönä maamme johtavaksi vaikeiden vaellusten asiantuntijaksi ja saavuttaa maailman kärki vuoteen 2010 mennessä. Tavoite saavutettiin (ks Retkikunnat), kehitys jatkuu ja tietoa jaetaan sitä haluaville.

Erätoiminnan järjestämille jäätikkö- ja talviturvallisuuskursseille voivat osallistua myös Kiltaan kuulumattomat toiminnasta kiinnostuneet henkilöt.

Erätoimintoja


Jäätikkökurssi
: Elämyksiä, kokemuksia, ja taito turvallisesta jäätikkövaeltamisesta. Myös killan ulkopuolisille!

Kouluttajakoulutus: Tähtää uusien jäätikkökouluttajien kouluttamiseen

 


Hagellus: Suosittu vuosittainen erätaitokilpailu

Muuta erätoimintaa: Innostuksen ja kysynnän mukaan Kilta järjestää