Toiminta

Laskuvarjojääkärikilta ry:n toiminta perustuu toimialoihin ja paikallisesti toimiviin paikallisosastoihin.

Tällä hetkellä päätoimialoja ovat ovat ammunta, erätoiminta, laskuvarjourheilu ja sukellustoiminta. Muu toiminta sisältää muita killan järjestämiä aktiviteetteja ja toimintoja joita ei luokitella edellisten alle.

Kiltapäivät

Kiltapäivät järjestetään perinteisesti Utissa joka vuosi elokuun viimeinen viikonloppu, jolloin kiltalaiset kokoontuvat kuuntelemaan mielenkiintoisia esityksiä, harrastamaan eri lajeja, kisailemaan ja tietysti istumaan leiritulella hyvällä porukalla. Tapahtuma on vain kiltalaisille.
 
lippu

Erätoiminta


Erätoiminnan päämääränä on kehittää halukkaiden kiltalaisten erä- ja vaellustaitoja sellaisiksi, että he kykenevät osallistumaan vaativille vaelluksille niin arktisilla alueilla kuin vuoristoseuduillakin. Tästä löydät erätoimintoja:


Jäätikkökurssi
: Elämyksiä, kokemuksia, ja taito turvallisesta jäätikkövaeltamisesta. Myös killan ulkopuolisille!

Kouluttajakoulutus: Tähtää uusien jäätikkökouluttajien kouluttamiseen

 


Hagellus: Suosittu vuosittainen erätaitokilpailu

Muuta erätoimintaa: Innostuksen ja kysynnän mukaan Kilta järjestää

Retkikunnat

Laskuvarjojääkärikillan retkikunnat ovat erätoiminnan strategiaa eteenpäin vievä voima, joilla haetaan käytännön kokemuksia ääriolosuhteista. Näin opitut kokemukset voidaan jakaa erätoiminnan toiminta-ajatuksen mukaisesti kaikille kiinnostuneille kurssien muodossa.

Laskuvarjohyppytoiminta

Laskuvarjojääkärikillan laskuvarjohyppytoiminnan tavoitteena on ylläpitää varusmiehenä opittuja taitoja ja joita voidaan edelleen kehittää mm. vapaapudotushyppytoiminnan opeilla. Tällaiset opit voidaan saavuttaa osin MPK - maanpuolustuskoulutus toiminnan kautta ja osin laskuvarjokerhoillamme.

Seuraa myös kurssitarjontaa
Team Excelsior -sivuilta

Ammunta

Laskuvarjojääkärikilta järjestää ampumakoulutus- ja kilpailutapahtumia alueellisesti sekä mm. Kiltapäivien yhteydessä. Tapahtumia järjestetään koko valtakunnan alueella tukeutuen toimintaan soveltuville ampumaradoille. Harjoituksia ja kilpailuja toteutetaan kaikkina vuodenaikoina. Ammunta

Sukellustoiminta


Killan sukellustoiminta on keskittynyt lähinnä heinä- elokuun vaihteessa tehtävään Saaristomeren viikonloppuun sekä joka toinen vuosi järjestettyyn kaukomatkaan. Näiden lisäksi on viimevuosina kiltapäivien yhteydessä Utissa käyty sukeltamassa lähiseudun vesistöissä.
 
Sukellus luolassa