Ljk:n kurssien numerointi

 
LjK:n kurssien numeroinneissa on ollut viime aikoina epäselvyyttä niin puheissa kuin Keskuslukonkin sivuilla.
 
Varusmiehille järjestettävät Laskuvarjojääkärikurssit alkoivat 15.2.1962. Tämä kurssi sai numeron 1. 
Tänä vuonna alkaa siis kurssi numero 50.
 
Koulun perustamisen (1.2.1962) edeltävinä aikoina järjestettiin kuusi LjK:n perustamista palvelevaa hyppykurssia.
Ne olivat niin henkilökunnan kuin varusmiestenkin noin kuukauden mittaisia laskuvarjohyppykursseja. 
Niillä annettiin kahdeksan hyppyä sisältävä perushyppykoulutus.

Kapt (maj) Kaj Hagelbergin ja ylil (kapt) Sami Sihvon pitämillä kursseilla kokeiltiin hyppykoulutusjärjestelmää yksityiskohtineen. Kurssien yksi päätarkoitus oli myös löytää sopivaa henkilökuntaa perustettavalle LjK:lle

Kurssit

-  11.7.-13.8.1960.                                                                    Kantahenkilökunnan laskuvarjohyppykurssi 1, kokeilu.                   Osallistui 13 miestä, joista LjK:uun sijoittui ltn A Maunula, ltn M Terävä, vääp T Järvelä, ylik J Korhonen, ylik E Hakkarainen, kers T Tokko, kers E Kaven ja kers R Nuorivuori                                         

-  26.6.-29.7.1961.                                                                         Kouluttajakurssi.                                                                           Oppilaiksi komennettiin edelliseltä kurssilta 8  LjK:uun nimettyä.

-  26.6.-29.7.1961.                                                            Kantahenkilökunnan laskuvarjohyppykurssi 2.                               Osallistui 20 miestä, joista kuusi pakkaajiksi.                                  (Kouluttajat edellämainitut 8)                                                                               

-  3.-8.7.1961.                                                                                 Ilmavoimien kadettien laskuvarjo-opetustilaisuus.                         Osallistui 16.

-  31.7.-2.9.1961.                                                                              Varusmiesten laskuvarjohyppykurssi 1.                                          Osallistui 30 miestä. Kurssi suoritti 8:nen eli merkkihypyn 25.8., mikä nimettin LjK:n vuosipäiväksi.

 
-  4.9.-7.10.1961. 
Varusmiesten laskuvarjohyppykurssi 2.
Osallistui 30 miestä.
 
15.2.1962-10.1.1963.  
1.Laskuvarjojääkärikurssi.
Kurssin suoritti 98 miestä.
 
-  16.7.-18.8.1962. 
Laskuvarjoupseeriksi koulutettavat res. ups. Osallistui 10.
 
Kurssit nimiluetteloineen (pl. ilmav. ohjaajat) löytyvät molemmista LjK:n historiakirjoista (vv. 1992 ja 2003). 
 
Kalevi Reiman