Laskuvarjojääkärikillan radioamatöörit on yksi Killan toimialoista ja se tekee läheistä yhteistyötä Utin Jääkärirykmentin Radiokerhon kanssa. Toiminnasta vastaa Timo Rinne, email timo.oh5llr(at)gmail.com.

Radioamatöörien tukikohta on Utissa Perinnetalon yläkertaan rakennetulla radioasemalla, jonka tunnus on OI5AY. Aseman kalustolla on mahdollista operoida tällä hetkellä lähinnä HF-taajuuksilla. Vuoden 2023 tavoitteena on ottaa käyttöön 22-metrinen radiomasto ja viiden taajuusalueen HF-jagiantenni. Lisäksi 2023 aikana asemalle rakennetaan valmius satelliittiyhteyksiin.

Tavanomaisen radioamatöörityöskentelyn lisäksi asemalta osallistutaan sotilasradioamatöörien kansallisiin aktiviteettipäiviin, erilaisiin radiokilpailuihin sekä MPK:n järjestämiin HF-radioamatööriharjoituksiin. Lisäksi toimintaa voidaan harjoittaa Killan radioamatöörien omilta asemilta käsin.

Asemalla operoinnin lisäksi järjestetään maastoharjoituksia eri puolella Suomea osallistumalla OHFF-toimintaan.

Radioamatööritoimintaa voi harjoittaa radioamatöörin pätevyystutkinnon suorittanut henkilö. Toimintaan osallistuminen on kuitenkin mahdollista kenelle tahansa ns second-operator statuksella eli tutkinnon suorittaneen radioamatöörin valvonnassa. Kaikki kiltalaiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan!