Erä

Erätoiminta on keskeinen Laskuvarjojääkärikillan toimiala. Erätoiminnan päämääränä on kehittää halukkaiden kiltalaisten erä- ja vaellustaitoja sellaisiksi, että he kykenevät osallistumaan vaativille vaelluksille niin arktisilla alueilla kuin vuoristoseuduillakin.

Erätoiminnan tavoitteeksi oli aikanaan kehittyä järjestönä maamme johtavaksi vaikeiden vaellusten asiantuntijaksi ja saavuttaa maailman kärki vuoteen 2010 mennessä. Tavoite saavutettiin (ks Retkikunnat), kehitys jatkuu ja tietoa jaetaan sitä haluaville.

Erätoiminnan järjestämille jäätikkö- ja talviturvallisuuskursseille sekä hiihtovaelluksille voivat osallistua myös Kiltaan kuulumattomat toiminnasta kiinnostuneet henkilöt.