Lehti

Keskuslukko on neljä kertaa  vuodessa ilmestyvä Laskuvarjojääkärikillan lehti. Vuonna 2017 julkaistaan lehden 41. vuosikerta.
.

Kun vuonna 1962 Laskuvarjojääkärikoulu oli perustettu, käynnisteltiin kiltaa hapuillen 1960-luvun puolivälissä. Tuolloin Keskuslukon edeltäjinä toimi erilaiset monistelehdykäiset. Reservin eli kiltapotentiaalin kasvaessa sadalla miehellä vuodessa oltiin valmiita 70-luvun puolivälissä säännölliseen kiltatoimintaan. Silloin käynnistyi myös Keskuslukon julkaiseminen neljästi vuodessa.

Laaja-alainen julkaisu

Keskuslukko-lehti toimii Laskuvarjojääkärikillan jäsenten ja paikallisosastojen tiedotusfoorumina. Lehti kertoo killan ajankohtaisista tapahtumista, johtokunnan ja vuosikokouksen päätöksistä, välittää Utin jääkärirykmentin ja Puolustusvoimain uutisia sekä sotilasalaan liittyvää tietoutta unohtamatta laskuvarjojääkärien perinnejoukko-osastoa ErP 4:ää.

Keskuslukon päätoimittajana on FM Hannu Ahokanto (LjK:n kurssi 9). Utin jääkärirykmentillä on oma palstansa, ja kolumnistina on toiminut valt. toht., eversti evp Pekka Visuri. Asiantuntija-artikkeleilla ovat lehteä avustaneet myös professori Janne Vilkuna,  evl (evp) Seppo Solasaari  ja
evl (evp) Kalevi Reiman.

Jäsenmaksuun kuuluva lukupaketti

Keskuslukon painos on noin 2300 kpl. Killan jäsen saa lehden muiden palvelujen lisäksi 35 euron (2017) vuotuisella jäsenmaksulla. Pieni määrä lehteä jaetaan myös vapaakappaleina. Artikkelit valitsee, kokoaa ja editoi päätoimittaja. Lehden taittaa, painaa ja postittaa Lönnberg Print - kirjapaino Helsingissä.

Tilausmaksu killan jäsenistöön kuulumattomilta 40 €/vsk.

Tilausmaksut tilille:
Laskuvarjojääkärikilta ry,
Nordea Turku
FI54 2325 1800 0105 32

(Merkitse selvästi nimesi, postiosoitteesi´ja mahdollinen kurssin numero)

Ilmestymisaikataulu 2017

LEHTI        AINEISTOPV      ILMESTYY
1/17           6.3.                     27.3.
2/17           22.5.                   12.6.
3/17           4.9.                     25.9.
4/17           20.11.                 11.12.
 

Ilmoitushinnat

KERTAILMOITUS        VUOSI-ILMOITUS
1/1      300 €                    1/1        900 €
1/2      200 €                    1/2        600 €
1/4      150 €                    1/4        450 €
1/8      100 €                    1/8        300 €
Nimi     50 €                     Nimi     150 €

Vuosi-ilmoitus julkaistaan neljässä peräkkäisessä Keskuslukko -lehdessä. Ilmoitushinnat ovat nettohintoja, joista Laskuvarjojääkärikilta ry ei suorita mainostoimisto- ym. palkkioita
 

P.S. Keskuslukko on laskuvarjoissa käytetty laite, jolla hyppääjän valjaat kiinnitetään rinnalle samaan lukkoon. Erilaisia Keskuslukkoja on ollut käytössä lähes sadan vuoden ajan, pitkäään myös suomalaisten laskuvarjojääkärien T10-varjoissa. Uusimpia keskuslukkoja on mm. F-18 Hornetin laskuvarjon valjaissa.